Brandkåren

Efter en första kontakt via initiativkommitténs ordförande Peter Fahnemann visade Wedemarks frivilliga brandkår ett stort intresse för ett samarbete med brandkårskamraterna från Roye. I samband med brandkårens 40-årsjubileum i Brelingen 1986 kom en brandkårdelegation från tvillingstaden för första gången till Wedemark under ledning av den dåvarande brandchefen Jacques Platerier. Under dessa dagar lades grunden för de goda förbindelserna med Frankrike som fortfarande finns kvar.

I maj 1987 reste den första delegationen från Wedemarks brandkår till Roye. Brandmännen från Wedemark lärde känna det franska brandbekämpningssystemet och kunde konstatera många likheter.

Kamraterna från Roye bjöds in till Wedemark för "brandmässan" Interschutz 1988. Under besöket deltog fransmännen också i en brandkårstävling i Mellendorf. Bland höjdpunkterna under partnerskapets första år fanns inbjudan till 200-årsdagen av revolutionen 1989 och 200-årsdagen av Roye brandkår 1992.

Under de följande åren planerades förutom utbytet av brandkårer även ett utbyte av ungdomsbrandkårer. Detta följdes av ömsesidiga besök som alla deltagare hade goda minnen av. Det enda problemet med varje besök är att tiden går alldeles för fort!

Andra minnesvärda händelser är olika partnerskapsjubileer, invigningen av den nya brandstationen i Roye och vårt besök som en del av Interschutz Ambassador Tour 2019.

Men kontakterna var inte begränsade till "brandkårsbesök". En del av kontakterna fortsatte och intensifierades också privat, från korta besök under privata semestrar till inbjudningar till familjefester.

Vid det här laget deltar tredje och fjärde generationen från Wedemark och Frankrike i utbytet. Åsikten om partnerskapet är tydlig: "Vi önskar oss många fler fantastiska år!"