Främjande åtgärder

Vill du besöka vår vänort? Eller har du en idé och vill anordna ett evenemang, projekt eller annan händelse med din förening, institution eller helt enkelt med en grupp likasinnade inom ramen för vår vänortssamverkan? Ta då kontakt med oss! Vi hjälper gärna till när det gäller att främja din idé!

Behöver du stöd för din idé? Då är du välkommen att kontakta oss!