Utskott

Vi är en grupp engagerade människor som arbetar på frivillig basis för att främja utbyte mellan kulturer och upprätthålla Wedemarks kommuns vänortsarrangemang. Tillsammans bildar vi kommunens vänortskommitté. Kommittén består av olika personer. Å ena sidan har vi en styrelse som består av en ordförande och en vice ordförande.

Å andra sidan nomineras vissa ledamöter av vissa organ och organisationer i kommunen. Det finns medlemmar från Wedemarkrådet, kommunens brandkår, pensionärsrådet, kommunens föräldraråd och handikapprådet. Naturligtvis ingår även borgmästaren eller hans ställföreträdare i kommittén.

Här är den aktuella förteckningen över kommittén:

Ordförande: Dunja Maaß
Vice ordförande: Larbi Amrouz
Kommunal förvaltning:: Jörg Clausing

CDU: Dunja Maaß
SPD: Larbi Amerouz
FDP: Andrea Giese
WWR: Jörg Woldenga
Rådgivande rådet för äldre medborgare: Gitta Jansen
Rådgivande rådet för funktionshinderfrågor: Uwe Nautscher
Gemeindeelternrat: Mario Stumpf (aus eigenem Interesse)
Brandkåren: Benjamin Bohlmann

Översättning: Rozenn Saint-Cast

Så snart kommunen har ett nytt ungdomsparlament välkomnar vi gärna en medlem från dess led.

Naturligtvis är inte alla våra ledamöter utsedda av andra organ. Alla som känner för att arbeta frivilligt med vänortsverksamhet är välkomna! Många utsedda medlemmar stannar kvar i kommittén efter sin mandatperiod och berikar den med sitt engagemang och sina idéer. Åldern spelar ingen roll. Oavsett hur gammal eller ung du är kommer du att välkomnas med öppna armar om du vill bidra till utbytet mellan kulturer.

Är du intresserad av vårt arbete och kan du tänka dig att stödja oss? Ta då kontakt med oss!